The Valley of Butterflies

Rodos şehrinden 26 km güneybatıya doğru gittiğinizde masallara benzeyen bir vadiye ulaşırsınız. Kelebekler Vadisi The Valley Of Butterflies adı ile ün salmış bu vadi, yaz aylarında binlerce kelebeğin istilasına uğrar. Kanatlariyla tüm ağaçları kaplayan kelebekler olaganustu bir görünüm teşkil ederler. Bu kelebekler Rodos’a özgü bir kelebek çeşidi olup, Panaxia Quandripunctaria bilimsel adı ile tanınır. Eşi benzeri olmayan bu yaşam alanı, nadide flora ve faunasi ile adeta masalsi bir ortam yaratır. 6 km uzunluğunda olan bu vadi, gölet, köprücükler, şirin yol ve patikalarla donatılmış olup, ziyaretçilere unutulmaz bir gezi yapmalarını sağlar. Bir sürü araştırmacı bu nadir olayı incelemek için, sık sık bu vadiyi ziyaret etmektedir.

Vadinin tepesine doğru çıkarken, Lefkopoda adlı ufak bir düzlükte Kalopetra Meryem Ana Manastırına varırsınız. Rivayetlere göre, manastır bir mucizeye tanık olduktan sonra, Aleksandros Ypsilantis tarafından yaptırılmıştır. 20.yüzyılın başlarına kadar, manastırda yüksek düzeyde eğitim yapılmaktaydı. Komünal bir yaşam sürülen bu manastırda keşiş odaları ve okuma salonları mevcuttur.

Nature and The Butterflies Museum

Ülkelerine duydukları sevgi isiginda, ekolojik duyarliligi olusturmak ve bu nadide bölgeyi dünyaya tanıtmak amaciyla, Rodoslular bu müzeyi inşa ederek, amaçlarına varmışlardır. Bu müze ilk olarak 1930’larda İtalyanlar tarafından yapılmıştır.

Doğal şartlara uygun biçimlendirilmiş vitrinlerinde, civardaki hayvanlar aleminden örnekler, çeşitli maden ve mineraloji nümuneleri sergilenmektedir. Müzenin en canlı kismi ise, sera koşullarıyla teçhizatlandırılmış bir bölümde, kelebeklerin serbestçe dolaştığı ve türeyişlerini, yaşam süreçlerini izleme olanağını veren sergi salonudur.

Ayrıca bu Tabiat Müzesi, vadide kurulan, kapalı kameralar sistemiyle çevreyi kontrol etme ve koruma sorumluluğunu da üstlenmiştir.

Müzede zengin bir kütüphane, dikkate değer endomoloji (böcek bilimi) ve botanoloji (bitki bilimi) labovatuarı bulunmaktadır. Böylece,kelebeklerin yöredeki yaşam alanları için , çevresel eğitim, bilgi, bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak olasılığı verilmektedir.


Similar Posts